Vælg en side

Mundpleje af ældre borgere

Et e-learningsværktøj til medarbejderne

Håndbog i mundpleje af ældre borgere

Vi har valgt at lave denne håndbog for at gøre det nemmere for dig at finde praktisk information om og instruktioner i tandpleje af ældre borgere.

Håndbogen henvender sig til dig, der arbejder med pleje af ældre borgere – fx som social- og sundhedsassistent, social- og sundhedshjælper, medhjælper, vikar, omsorgspædagog eller sygeplejerske – eller som er studerende indenfor et af disse fag.

Håndbogen vil også være nyttig for dig, der arbejder inden for andre områder af plejesektoren, fx Handicap eller Psykiatri – eller på hospital.

Du kan vælge at læse bogen her på én gang – kapitel for kapitel, afsnit for afsnit. Du kan også vælge at bruge bogen som en håndbog, som du slår op i, når du har brug for viden om eller vejledning inden for et særligt område, fx protesepleje, tandpleje til demente eller noget helt tredje.

For at du kan anvende bogen som en håndbog, gentager vi undervejs i de forskellige afsnit en række af de væsentlige pointer, der har med tandpleje af ældre at gøre.

Få et smugkig i ‘Håndbog i mundpleje til ældre borgere’

Du kan læse det første kapitel af “Håndbog i mundpleje til ældre borgere” ved at klikke her.

Bogen består af sammenlagt 8 kapitler og omhandler bl.a. gode råd om forebyggelse, viden om tandbørstning, protesepleje, gode råd om tandpleje til demente, viden om tandplejeartikler, arbejdsstillinger, pleje til bevidstløse og døende og meget mere.