Vælg en side

Information om tandpleje for plejepersonalet

Vi har noget til dig ..

N

Viden

Viden om tandpleje for ældre borgere – for borgerne selv, deres pårørende og plejepersonale og for tandplejefagligt personale.

N

Vejledning

Vejledninger, materialer og kurser om tandpleje af ældre borgere – for  borgerne selv, deres pårørende og plejepersonale og for det tandplejefaglige personale.

Der er meget nyttig information at hente for plejepersonalet på omsorgsogspecialtandpleje.org

Omsorgs- og specialtandpleje

Omsorgsogspecialtandpleje.org er en dansk hjemmeside om forebyggende tandpleje og tandbehandling for personer, der er visiteret til omsorgs- eller specialtandpleje-ordningerne.

Læs mere om Omsorgsogspecialtandpleje.org

Informationsmaterialer

Tandplejeinformation udvikler foldere og vejledninger til, hvorfor tand- og mundpleje er vigtigt – og hvordan du som plejepersonale bedst hjælper den svage ældre borger med den daglige tandpleje

Læs mere om vores informationsmaterialer

Forum for Ældre- og Socialtandpleje

Forum for Ældre- og Socialtandpleje har som formål at medvirke til at fremme, udvikle og forbedre den forebyggende tandpleje blandt ældre borgere og borgere, der er socialt udsatte, for dér igennem at sikre borgerne et sundere og længere liv.

Læs mere om Forum for Ældre- og Socialtandpleje

Nyhedsbreve

6 gange om året udsender Tandplejeinformation et nyhedsbrev om omsorgstandpleje og tandpleje for seniorer. Formålet med nyhedsbrevet er at formidle praktisk viden om tandpleje for ældre borgere for at sikre dem gode, sunde tænder og god mundhygiejne hele livet.

Læs mere om nyhedsbrevet og tilmeld dig

Spørg Johan

‘Spørg Johan’ er vores brevkasse, der besvarer på spørgsmål om omsorgs- og specialtandpleje. Du kan læse søge inspiration tidligere stillede spørgsmål.

Læs mere om ‘Spørg Johan’

Giv dine medarbejdere et billigt kompetenceløft

E-learning 'Mundpleje af ældre borgere'

E-learningmaterialet “Mundpleje til ældre borgere” er udviklet med øje på målgruppen. Det er derfor meget nemt at navigere i og indholdet gentages på forskellig vis, så det taler til, hvordan den enkelte medarbejder bedst lærer.

Læs mere om e-learning

Det kan godt være en udfordring at børste tænder på andre.

Kurser

Tandplejeinformation afholder kurser i hvordan du bedst hjælper med daglig forebyggende tandpleje. Det foregår som regel på plejecentret.

Læs mere om vores kurser

Instruktionsmaterialer

Tandplejeinformation udvikler instruktionsmaterialer til dig, som selv søger hjælp til tandpleje, eller hvis du søger hjælp til en pårørende. Det er fx korte nemme vejledninger og instruktionsvideoer.

Læs mere om vores instruktionsmaterialer