Vælg en side

Kurser

Vi afholder flere forskellige kurser, der har til formål at forhindre, at ældre – ikke selvhjulpne – borgere på plejehjem/centre, mister deres tænder, som følge af dårlig mundhygiejne.

En velfungerende mund er en grundlæggende forudsætning for livskvalitet hos alle. Fra undersøgelser af ældre mennesker på plejehjem, ved man, at op til 80% af beboerne på plejehjem og plejecentre, har behov for hjælp til tandbørstning og/eller protesehygiejne.

Derfor er det vigtigt, at plejepersonalet er godt klædt på til at hjælpe borgerne med mundhygiejnen.

SOC – Shared Oral Care

SOC – Shared Oral Care – er et forebyggelsesprogram, hvis formål er at forhindre at ældre, ikke selvhjulpne borgere på plejehjem/centre, mister deres tænder, som følge af dårlig mundhygiejne. Endvidere er målet med forebyggelsesprogrammet at sikre, at risikoen for infektioner i kroppen, forårsaget af dårlig mundhygiejne, bliver så minimal som muligt.

Hvordan virker SOC?

SOC er en ny måde at tænke omsorgstandpleje på. SOC er en del af at være tilmeldt omsorgstandplejen i kommunen, men også en del af den almene pleje.

Igennem erfaringer ved man, at konventionel tandpleje, hvor den ældre borger på plejehjem/centre tilses hvert halve eller hvert hele år til tandeftersyn, ikke fungerer optimalt. Problemet med den konventionelle metode er, at der i løbet af kort tid med uopdaget ringe mundhygiejne, sker store skader på naturlige tænder.

SOC arbejder ud fra at opdage dårlig mundhygiejne når den opstår, og derigennem forebygge og forhindre, at naturlige tænder ødelægges, samt sørge for, at velfungerende proteser, forbliver velfungerende proteser. SOC arbejder ud fra flere vinkler. Bl.a. sikres det igennem informativ undervisning, at det personale som varetager den daglige personlige pleje af borgeren “klædes” på til at kunne varetage den gode mundhygiejne hos borgeren. En anden vinkel er, at ansatte fra omsorgstandplejen kontinuerligt og efter en fastlagt plan besøger og “screener” alle borgere på plejehjem/centre for at klarlægge, hvem der har behov for hjælp til mundpleje.

Klik på billedet og læs mere om SOC – Shared Oral Care.

Tandpleje til borgere med demens

Tandpleje til borgere med demens er et tandplejekursus, der består af 15 korte videoer. I videoerne får du en række generelle anvisninger på, hvordan du kan hjælpe en borger med demens med den daglige tandpleje samt 14 forskellige eksempler på fremgangsmåder, der kan give dig adgang til at give borgeren den nødvendige, daglige tandpleje.

Videoeksempel

Det kan være svært at hjælpe en borger med demens med tandpleje. Dette er et eksempel på en fremgangsmåde, der kan give dig adgang til at give borgeren den nødvendige, daglige tandpleje.