Vælg en side

Forum for Ældre- og Socialtandpleje

Forum for Ældre- og Socialtandpleje har som formål at medvirke til at fremme, udvikle og forbedre den forebyggende tandpleje blandt ældre borgere og borgere, der er socialt udsatte, for dér igennem at sikre borgerne et sundere og længere liv.

Klik her for at besøge Forum for Ældre- og Socialtandplejes hjemmeside.